Financieel-organisatorische dienstverlening

Vanwege onze ruime ervaring en kennis op het gebied van financieel organisatorische vraagstukken in de zorg kunnen wij (in het verlengde van de fiscaal-administratieve advisering en ondersteuning) ook de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Begeleiding en advisering van medisch specialisten bij het toe- en uittreden.
  • Begeleiding en advisering huisartsen en tandartsen bij praktijkovername en -verkoop.
  • Begeleiding en advisering bij verkoop en overname van een zorgonderneming. 
  • Ondersteuning en advisering bij het opzetten van een samenwerkingsmodel voor tandheelkundig-  en medisch specialistische bedrijven.
  • Begeleiding van zorgondernemers bij het opstarten van een eigen onderneming (WTZi-toegelaten instelling)
  • Verandering van fiscale financiële structuur praktijken en zorgondernemingen (bijvoorbeeld omzetten naar BV).
  • Informatie en  kennisoverdracht.

Naast de hierboven genoemden werkzaamheden kunnen wij ook een bijdrage leveren aan kennis overdacht in de vorm van

  • Begeleiding heidagen vakgroepen en maatschappen.
  • Scholingen op het gebied van organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maken wij naast onze eigen kennis en expertise gebruik van deskundigen zoals juristen, advocaten en notarissen. Op het gebied van de bij – en nascholing zijn er samenwerkingsrelaties met de Academie voor Medisch Specialisten en VvAA opleidingen en teamcoaching.